กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของจังหวัดกำแพงเพชร "วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชากังราว"

22 ก.พ. 2562      55 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันพฤหัสบดี ที่21 กุมภาพันธ์ 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของจังหวัดกำแพงเพชร "วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชากังราว" พร้อมด้วยนาย ไพโรจน์ แก้วแดง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีนายวีระ  ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ณ บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร