ร่วมประชุมเวทีศึกษาปัญหาและพัฒนาศักยภาพสู่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวชุมชน

12 ก.พ. 2562      46 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันพุธ ที่12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมเวทีศึกษาปัญหาและพัฒนาศักยภาพสู่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวชุมชนนครชุมอย่างมีส่วนร่วม       ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองนครชุม   ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร