การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลก

13 พ.ย. 2561      119 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล ในครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชรนำโดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พันเอก ประสาน แสงศิริรักษ์ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ สนามกีฬาชังราว (ริมปิง) จังหวัดกำแพงเพชร