ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน

8 พ.ย. 2561      125 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ. ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ. ระวีพรรษ อมรมุนินวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมจำนวน 115 คน โดยมีนางปาริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้