การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับเงินงบอุดหนุนตามระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2561

8 พ.ย. 2561      155 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พบปะชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมบลูสกาย โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับเงินงบอุดหนุนตามระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2561 และการเสนอโครงการของบกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2562 ภายใต้แนวคิด"สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้อัตลักษณ์" ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขอรับเงินสนับสนุนดังกล่าว ซึ่งมีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุม จำนวน 102 คน ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อพท. สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอ/จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด