การประชุมหารือวางแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี

7 พ.ย. 2561      109 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมหารือวางแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จำนวน 2 หมู่บ้านคือบ้านวุ้งกะสังและบ้านวังน้ำ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 องค์กรปกครองท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ สมาคมโรงแรมที่พัก ร่วมหารือวางแผนการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ณ ห้องประชุมชากังราว สนามกีฬาชากังราว จ.กำแพงเพชร