ได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร ในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับผู้ต้องขัง จำนวน3,500 คน

5 พ.ย. 2561      110 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร ในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับผู้ต้องขัง จำนวน3,500 คน ได้มีโอกาสเข้าถึงการเล่นกีฬาและนันทนาการ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้รู้คุณค่าของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งปวง ภายหลังจากได้ออกจากเรือนจำไปแล้ว มีกำหนดจัดในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป