ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวชุมชน

9 ต.ค. 2561      185 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้การยื่นเสนอโครงการได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  055-714029 รายละเอียดกำหนดช่วงเวลาดังแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลด
ลักษณะโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ดาวน์โหลด