บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับประชาชน ตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

20 ก.ย. 2561      68 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันพฤหัสบดี ที่  20 กันยายน  2561 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นำทีมงาน      ร่วมให้บริการข้อมูลด้านท่องเที่ยวและจัดให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับประชาชน ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน"  และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนกรอกแบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย (Exercise Behaviors in Thailand – EBT) สำรวจโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์  แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายธวัชชัย  เกตุพันธุ์  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมให้กำลังใจ  ณ โรงเรียนบ้านจันทิมา ม.3  ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร