เชิญชวนประชาชนกรอกแบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย

19 ก.ย. 2561      107 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนกรอกแบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย 
(Exercise Behaviors in Thailand – EBT)สำรวจโดย : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”ในวันที่ 19 กันยายน 2561 จำนวนยอดผู้กรอกข้อมูลฯ 1,678 ราย ณ อำเภอเมือง อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอพรานกระต่าย อำเภอคลองคลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอไทรงาม อำเภอคลองลาน อำเภอลานกระบือ อำเภอปางสิลาทอง อำเภอบึงสามัคคี อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร