การประชุมเครือข่ายด้านการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

17 ก.ย. 2561      102 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันศุกร์ ที่14 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายด้านกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมงานด้านกีฬาและนันทนาการของจังหวัดกำแพงเพชรสอดรับกับนโยบายด้านกีฬาและสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร