ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการสมัครชุมชนชนท่องเที่ยวที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน

23 ก.ค. 2561      95 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับการสมัครชุมชนชนท่องเที่ยวที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน โดยต้องเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน เป็นชุมชนที่มีวิถีชุมชนประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีปราชญ์ ผู้นำชุมชนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยชุมชนที่สนใจและมีคุณสมบัติ สามารถดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมดเขตภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561