รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   4 เม.ย. 2565 41 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานสำนักงาน.....   1 มี.ค 2565 56 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานสำนักงานการท.....   14 ก.พ. 2565 76 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญขอ.....   25 ม.ค. 2565 79 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานสำนักงานการ.....   25 ม.ค. 2565 78 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานสำนักงานการท.....   19 พ.ย. 2564 114 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซ.....   5 ต.ค. 2564 110 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื.....   8 ก.ค. 2564 150 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รัรบการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   7 เม.ย. 2564 213 ครั้ง icon