รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานสำนักงานการท.....   19 พ.ย. 2564 8 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซ.....   5 ต.ค. 2564 8 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื.....   8 ก.ค. 2564 64 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รัรบการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   7 เม.ย. 2564 134 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ.....   15 ม.ค. 2564 166 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายประกา.....   30 ก.ย. 2563 26860 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื.....   30 ก.ย. 2563 4222 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื.....   8 ก.ค. 2563 244 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่าย.....   27 พ.ค. 2563 199 ครั้ง