รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

ประกาศผลผู้ชนะผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น.....   4 ก.ค. 2565 39 ครั้ง
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมิถุนายน 2565   30 มิ.ย. 2565 39 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   4 เม.ย. 2565 76 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานสำนักงาน.....   1 มี.ค 2565 82 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานสำนักงานการท.....   14 ก.พ. 2565 111 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญขอ.....   25 ม.ค. 2565 108 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานสำนักงานการ.....   25 ม.ค. 2565 100 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานสำนักงานการท.....   19 พ.ย. 2564 138 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซ.....   5 ต.ค. 2564 135 ครั้ง