ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ ยี่ห้อมิตซูบ.....   29 มี.ค 2565 43 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอินเตอร์.....   14 ม.ค. 2565 72 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร.....   3 ธ.ค. 2564 66 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธ.....   16 ก.ย. 2564 158 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานสำนักงานการท.....   6 ก.ย. 2564 154 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อม่านปรับแสง และวอลเปเปอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ส.ค. 2564 142 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างออกแบบและจัดทำป้ายฉากหลัง (Back D.....   19 ส.ค. 2564 140 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Nootbook (Le.....   18 ส.ค. 2564 155 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเ.....   6 ส.ค. 2564 128 ครั้ง