ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ.....   9 พ.ย. 2565 8 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ ยี่ห้อมิตซูบ.....   29 มี.ค 2565 93 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอินเตอร์.....   14 ม.ค. 2565 119 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร.....   3 ธ.ค. 2564 106 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธ.....   16 ก.ย. 2564 192 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานสำนักงานการท.....   6 ก.ย. 2564 185 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อม่านปรับแสง และวอลเปเปอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ส.ค. 2564 171 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างออกแบบและจัดทำป้ายฉากหลัง (Back D.....   19 ส.ค. 2564 170 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Nootbook (Le.....   18 ส.ค. 2564 181 ครั้ง