ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธ.....   16 ก.ย. 2564 29 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานสำนักงานการท.....   6 ก.ย. 2564 49 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อม่านปรับแสง และวอลเปเปอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ส.ค. 2564 54 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างออกแบบและจัดทำป้ายฉากหลัง (Back D.....   19 ส.ค. 2564 58 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Nootbook (Le.....   18 ส.ค. 2564 57 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเ.....   6 ส.ค. 2564 59 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในสำนั.....   22 ก.ค. 2564 49 ครั้ง
ขออนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ก.ค. 2564 64 ครั้ง
ขออนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ก.ค. 2564 59 ครั้ง