ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและจัดทําเอกสารเพื่อใช้เป็นสื่อ.....   16 ก.ย. 2563 304 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 23 รายการ โดยวิธีเ.....   14 ก.ย. 2563 226 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามเเข่งขัน ภายใต้โครงการจั.....   26 ส.ค. 2563 210 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามเเข่งขัน ภายใต้โครงการจั.....   26 ส.ค. 2563 173 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน จํานวน 3 รายการ ภายใต้โ.....   26 ส.ค. 2563 34 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทําเกียรติบัตร จํานวน 1828 รายการ .....   25 ส.ค. 2563 16 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ส.ค. 2563 22 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน จํานวน 3 รายการ ภายใต้โ.....   25 ส.ค. 2563 17 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การเเข่งขัน จํานวน 2 รายการ ภายใต้.....   24 ส.ค. 2563 21 ครั้ง