แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 พ.ค. 2564 98 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   31 มี.ค 2564 128 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   31 มี.ค 2564 136 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   30 มี.ค 2564 129 ครั้ง icon
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   23 ก.พ. 2564 131 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   23 ก.พ. 2564 145 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนากิจกร.....   7 ส.ค. 2563 193 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนากิจกรร.....   13 ก.ค. 2563 197 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2563 โครงการพัฒนากิ.....   17 มิ.ย. 2563 201 ครั้ง