แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 พ.ย. 2565 19 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 พ.ค. 2564 255 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   31 มี.ค 2564 265 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   31 มี.ค 2564 273 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   30 มี.ค 2564 269 ครั้ง icon
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   23 ก.พ. 2564 263 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   23 ก.พ. 2564 237 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนากิจกร.....   7 ส.ค. 2563 280 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนากิจกรร.....   13 ก.ค. 2563 298 ครั้ง