แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศ จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนากิจกร.....   7 ส.ค. 2563 46 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนากิจกรร.....   13 ก.ค. 2563 64 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2563 โครงการพัฒนากิ.....   17 มิ.ย. 2563 66 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนากิจกรรม.....   17 มิ.ย. 2563 60 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนากิจกร.....   17 มิ.ย. 2563 69 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนากิจกร.....   17 มิ.ย. 2563 55 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   26 พ.ค. 2563 64 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 พ.ค. 2563 61 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดกำแพงเพชร เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   21 เม.ย. 2563 65 ครั้ง