แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 พ.ค. 2564 219 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   31 มี.ค 2564 234 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   31 มี.ค 2564 238 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   30 มี.ค 2564 240 ครั้ง icon
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   23 ก.พ. 2564 236 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   23 ก.พ. 2564 221 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนากิจกร.....   7 ส.ค. 2563 263 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนากิจกรร.....   13 ก.ค. 2563 278 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2563 โครงการพัฒนากิ.....   17 มิ.ย. 2563 331 ครั้ง