ดาวน์โหลด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประ.....   596 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   414 ครั้ง
โปรแกรมแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   381 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   467 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกรีฑากีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   386 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันเปตองกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   363 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันตะกร้อกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   755 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   421 ครั้ง
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค   385 ครั้ง icon