ดาวน์โหลด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประ.....   313 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   195 ครั้ง
โปรแกรมแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   150 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   261 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกรีฑากีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   141 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันเปตองกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   149 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันตะกร้อกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   543 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562   213 ครั้ง
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค   161 ครั้ง icon