ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
« ԧҤ 2563 »
. . . . . . .
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ٻԷԹ
ӹǹ䫵
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
  11/08/2563 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในงานประเพณี "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ.2563
-นายชอบ สร้อยจิตต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในงานประเพณี "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน
  11/08/2563 ทบทวนแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบนำไปสู่ความยั่งยืน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
นายชอบ สร้อยจิตต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางอรทัย อักษรกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจีราพรรณ์ แสงกล้า เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และนักศึกษาฝึกงานร่วมทบทวนแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบนำไปสู่ความยั่งยืน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิเช่น วัฒนธรรมจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  06/08/2563 ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและร่วมตรวจประเมินฯ ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
นายชอบ สร้อยจิตต์ ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและร่วมตรวจประเมินฯ ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
อ่านต่อทั้งหมด     

09/04/2563 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
31/01/2563 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)
01/07/2562 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)
25/04/2562 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)
อ่านต่อทั้งหมด     

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์