ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
« Ȩԡ¹ 2563 »
. . . . . . .
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ٻԷԹ
ӹǹ䫵
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
05/11/2563 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย
รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย
  10/09/2563 กิจกรรมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาแพงเพชร
นายชอบ สร้อยจิตต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
  09/09/2563 ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2563 และประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและแผนปฏิบัติราชการป
อ่านต่อทั้งหมด     

09/04/2563 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
31/01/2563 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)
01/07/2562 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)
25/04/2562 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)
อ่านต่อทั้งหมด     

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์