ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
« Ҥ 2562 »
. . . . . . .
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ٻԷԹ
ӹǹ䫵
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
  18/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  11/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/03/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 อัตรา คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ 2 อัตรา
อ่านต่อทั้งหมด     

01/05/2562 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
01/05/2562 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
21/02/2562 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18/02/2562 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประก
อ่านต่อทั้งหมด     

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์