ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
« Ȩԡ¹ 2564 »
. . . . . . .
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ٻԷԹ
ӹǹ䫵
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
  22/11/2564 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 14.๐๐ น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนพรัตน์ ศตะรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายปฏิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
  22/11/2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ และรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 9.๐๐ น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนพรัตน์ ศตะรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวกาญจนา รอดไพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาคเหนือ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
  18/11/2564 ประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.จังหวัด)
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนพรัตน์ ศตะรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวกาญจนา รอดไพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.จังหวัด)
อ่านต่อทั้งหมด     

09/04/2563 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
31/01/2563 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)
01/07/2562 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)
25/04/2562 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)
อ่านต่อทั้งหมด     

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์