ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
« չҤ 2562 »
. . . . . . .
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ٻԷԹ
ӹǹ䫵
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
  18/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18/02/2562 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประก
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
อ่านต่อทั้งหมด     

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์