ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
dot
bulletผลการดำเนินงาน
bulletเครือข่ายท่องเที่ยว
bulletสถิติท่องเที่ยว
bulletสินค้า OTOP
bulletข่าวสารการท่องเที่ยว
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletโรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร/ร้านของฝากที่ระลึก
bulletยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
dot
กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬา
dot
bulletผลการดำเนินงาน
bulletระเบียบกีฬานักเรียนนักศึกษา
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletผลกีฬานักเรียนนักศึกษา 2552
bulletรูปรับรางวัลกีฬานักเรียนนักศึกษา
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินกีฬา
bulletปฏิทินท่องเที่ยว
bulletปฏิทินการประชุม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
ลิงค์เว็บไซค์
dot
bulletเว็บไซค์จังหวัดกำแพงเพชร
bulletอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
bulletอุทยานแห่งชาติคลองลาน
bulletอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
bulletสทกจ.สุโขทัย
bulletสทกจ.ตาก
bulletสทกจ.นครสวรรค์
bulletสทกจ.อุตรดิตถ์
bulletสทกจ.อุทัยธานี
bulletสทกจ.พิจิตร
bulletสทกจ.พิษณุโลก
bulletสทกจ.เพชรบูรณ์
dot
มาตรฐานการท่องเที่ยว
dot
bulletมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
bulletมาตราฐานแหล่งท่องเที่ยว
bulletมาตราฐานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร 

เบอร์โทร 055-714209 และ 055-714817

       

 

ขอเชิญ ร่วมชม ร่วมเชียร์

การแข่งขันเรือยาวประเพณีลำน้ำปิง ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2555

ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2555

 

 

ขอเชิญร่วมงาน ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองกำแพง

วันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2555

ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง

 

 

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้สามารถช่วนเหลือตนเองได้สำหรับผู้บริจาคเงิน จำนวน 117 บาท จะได้รับของที่ระลึก (ร่ม) จำนวน 1 คัน หรือตามกำลังศรัทธา

สนใจร่วมบริจาค ได้โดยตรงที่มูลนิธิคนตาบอดไทย เลขที่85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2248-0555,0-2246-3835 ต่อ 200-202

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nlbp.org . www.tab.or.th

 

ขอเชิญร่วมงาน

การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีลำน้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
*******************

  

แจ้งผลการคัดสรรสุดยอดส้วม ระดับจังหวัด ปี2555

ตามที่ จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ ปี 2555

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ลดการระบาดของโรค

และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตัดสินคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะระดับจังหวัด

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดังนี้

 

ประเถทส้วมสาธารณะ ระดับ ชื่อหน่วยงาน ทีอยู่/หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
1.สถานศึกษา 1.1ระดับประถมศึกษาสังกัดรัฐบาล โรงเรียนบ้านหนองปากดง 65 ม.1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ นางทัศนีย์ บดีรัฐ 089-6444090
  1.2ระดับประถมศึกษาสังกัดเอกชน โรงเรียนอุทิศศึกษา

77 ม.1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี 055-866130

นายกัมปนาท อินอ่อน 089-7037848
  1.3ระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล โรงเรียนระหานวิทยา 109 ม.6 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี 055-733176 นางสุภาพ พัฒนชัยวงศ์ 083-3314044
2.โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่งาม 39 ม.7 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ 086-4407906 นายพิสิษฐ์ พานชัย 089-8561683
3.ศาสนสถาน วัด วัดบุญญารักษ์ 129 ม.4 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม นางรังสิมา รังสิยพรรณ 084-0909559

 

 

ขอร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุกฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

ที่เว็ปไชด์ http://crownprince60.com/6/page1.php

 

กำหนดการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2555

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

         

             

 

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

  "เขาอีโต้ เสือภูเขา คลาสสิค 2012" จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2555

  วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2555

  ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

 อาคารโอทอปพลาซ่า สี่แยกศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

   

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมทุ่งซุ้มกอ (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

 

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม

  

- การขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมการเปิดประตูการค้า อาเซียน และพิจารณา

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย- ศรสัชนาลัย-กำแพงเพชร(อพท) 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรทั้งภาครัฐเอกชน

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

 

วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร

 

สถิติจังหวัดรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

สนามที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณลำน้ำปิง

 

       การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

             วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

                  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี (ชั้น ๓)ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร       

            

                        

                 

                   

                                     

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  วันพุธที่  ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติคลองลาน  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพช
     

 

 

      

 

 

     

 

 

การประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมกลีบจำปา (ชั้น๒) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

      

 

   


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

 วันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อำเภอโกสัมพีนคร จังห
วัดกำแพงเพชร

 

  

 นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในที่ประชุม 

   

   

 

ภาพบรรยากาศงานนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๕

 

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดงานนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดบรมธาตุเจดียาราม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๕

                 

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยประชาชนร่วมกันเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม

   

   

          ขบวนแห่งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๕

 

กระยานสารทแม่ทองพิณ

กระยาสารท อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย  (OTOP)

More...
เฉาก๋วยชากังราว

เฉาก้วยสำเร็จรูป บรรจุซองพร้อมรับประทาน

More...

อุทยานแห่งชาติคลองลานicon

          อุทยานแห่งชาติคลองลานได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวประจำปี 2550

        อุทยานแห่งชาติคลองลานได้รับรางวัล (กินรี)  ดีเด่น ประเภท แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 

 

More...
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรicon

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชร ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร - พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ ๓๖๐ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร แบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิง เป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานจะสร้างด้วยศิลาแลง และมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตก คือเมืองนครชุม ก่อสร้างด้วยอิฐ และมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏ มีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัย และอยุธยา

More...


เชิญเที่ยวงานประเพณี " งานนบพระ - เล่นเพลง " และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๗-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามหน้าเมืองและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรicon

ความเป็นมาของงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง
    ตั้งแต่สมัยโบราณ บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองต่างๆ หลายเมือง เช่น เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองคณฑี เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร และเมืองพาน ต่อมาในภายหลังเมืองต่างๆ ได้ล่มสลายไปตามความเปลี่ยนแปลงของระบบการปกครองและกาลเวลาจนกระทั่งเหลือแต่เมืองชากังราวและกลายเป็นจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน

 

More...

kamphaengphet.mots.go.th Copyright © 2010 All Rights Reserved. Rim Ping Rd., A.Maung, Kamphaeng Phet 62000 Thailand. Tel&Fax055-714029,055-714817 Email : kamphaengphet@mots.go.th
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 Tel. 055-714029 / 055-714817